© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Dyreutvalget

Dyreutvalget har per i dag to medlemmer. Utvalgets hovedoppgave er å bistå borettslagets dyreeiere mht regler, samt håndtering av registreringsskjema for hunder.

Alle dyreeiere i Stubberudlia borettslag er i følge husordensreglene pliktige til å registrere sine husdyr til styret, via dyreutvalget. 

Registreringsskjema kan hentes på styrerommet, eller lastes ned her.

 

Ferdig utfylt skjema kan leveres på styrekontoret i åpningstiden (evnt. i postkassen utenfor styrekontoret) eller direkte til representant for dyreutvalget. 


Har du spørsmål eller ønsker å delta i dyreutvalget kan du også kontakte styret.

Regler for dyrehold 
Det er tillatt å holde husdyr i Stubberudlia borettslag på følgende betingelser:

 • Huder (og katter) skal føres i bånd på borettslagets område. Dersom hunden/katten luftes av barn, må man påse at den ikke ertes eller skremmes slik at den kan skremme andre.
   

 • Hunde- og katteeiere er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. (f.eks skader på grøntanlegg, planter og blomster, skraper på dører/karmer osv.) 
   

 • Hunde- og katteeiere er forpliktet til å straks fjerne ekskrementer som deres dyr måtte etterlate seg på trapper, veier og i oppganger.
   

 • Lufting av dyr må ikke foregå på steder som lekeplasser, sandkasser, plener og parkanlegg i borettslaget.
   

 • Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til straks å fjerne dyret fra leiligheten (hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås). I tvisttilfeller avgjør styret hvorvidt en klage er berettiget.
   

 • Det er bare anledning til å holde ett dyr (hund/katt) i hver leilighet. 

 

Bestemmelsene gjelder for dyr som er anskaffet etter generalforsamlingen i 1978. Styret kan gi dispensasjon fra bestemmelsen om særlige grunner skulle tilsi det. 

Hundeeiere forplikter seg å melde fra til styret om hundeholdet, for at styret til enhver tid skal ha full oversikt over samtlige hunder og hundeeiere i borettslaget. Alle endringer i hundeholdet skal omgående meldes til styret. Dette gjelder både anskaffelse og tap av hund. 
Se informasjon om registreringsskjema øverst på siden.