Ladestasjoner for beboere

Elbil-ladestasjoner

På generalforsamlingen 2018, ble det vedtatt at styret skulle innhente tilbud og sette opp ladestasjoner. Det ble i første omgang snakket om tre til fire plasser. Imidlertid viser det seg, etter anbudsrunde og tilbud fra ulike leverandører, at infrastrukturkostnadene ikke øker vesentlig dersom man setter opp flere ladestasjoner. Per ladestasjon blir i sum rimeligere – jo flere man installerer.  Det ble derfor vedtatt 10 ladestasjoner og som senere ble til 12.

Styret håper med dette at alle beboere får ladebehovet sitt dekket, og at dette er et godt tilbud for beboere, deres gjester og andre med elbil/ladbar hybridbil. Ladestasjonene var et påkostet prosjekt, men som over tid vil bli betalt ned av brukerne selv. Dermed vil ikke dette prosjektet «gå ut over» de som ikke har ønsket ladestasjonene. Vi håper med dette at alle parter blir fornøyd.


12 LADESTASJONER
I november ble 12 ladestasjoner ferdigstilt ved Tvetenveien 207 (i enden av gjesteparkeringen). Ladestasjonene er av typen ‘’semi-hurtige’’ som bruker tilkoplingskabel type 2, modus 3-lading. Dette er den vedtatte standard for denne type lading som alle moderne elbiler og ladbare hybrider som selges i Norge bruker. Hver ladestasjon kan tilby 7,2 kWh, men det er innebygd energistyring i det elektriske anlegget som regulerer kapasiteten gitt antall brukere på en og samme tid. Dermed kan strømkapasiteten variere.

HVEM KAN LADE
Disse ladestasjonene kan brukes av beboere av Stubberudlia borettslag og gjester som har registrert seg og hentet brikken sin fra vårt styrekontor. Dersom du låner ut brikken din, vil regningen komme til deg, og du er ansvarlig for innbetalingen.

BESTILLE LADEBRIKKE
For å ta i bruk ladestasjonene må den enkelte bruker/beboer bestille en RFID ladebrikke (nøkkelring) som skal brukes ved oppstart og avslutning av ladingen. Denne kan du bestille via en egen bestillingsside hos Energiplan AS: https://energiplan.com/ladebrikkebestilling-2019/ 

Bruker/beboer blir kontaktet når deres ladebrikke kan hentes på styrekontoret. Her må bruker/beboer signere kontrakt for vilkår og bruk av ladestasjonene, regler for parkering ved ladestasjonene mm.

HVEM BETALER FOR LADESTASJONENE OG STRØMMEN?
Styret har tilrettelagt ladeløsningene slik at de som bruker ladestasjonene betaler for strømmen de bruker, samt et påslag som dekker kostnadene til installasjon og drift av hele ladeanlegget. På denne måten unngår vi at andre beboere enn de som bruker ladestasjonene betaler for dette.

PRIS FOR LADING (eksl. mva):
Strøm (inkludert nettleie, avgifter mm. – gjennomsnittspris for 2019)                 KR. 1,23 pr. kWh
Påslag fra borettslaget for nedbetaling av ladeanlegg og drift/vedlikehold         KR 0,08  pr. minutt

(Minuttprisen vil kunne variere - men er garantert til å ikke overstige 20 øre).
*Mister du RFID-ladebrikken, må du betale på ny 100,- inkl. mva

 

© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612