© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Fellesrommet og Veslestua

FELLESROMMET 
Stubberudlia borettslag har et hyggelig fellesrom som kan benyttes av av beboere. Fellesrommet ligger i Tvetenveien 199 og kan leies i helger og ukedager. Fellesrommet har god plass til 30 personer og er utstyrt med spisebord og sofagruppe. Rommet passer meget godt til barnedåp, konfirmasjon, bursdager og jubileer. NB. det er IKKE tillatt å lage mat der.

 

Når du gjør en avtale med styre om leie av fellesrommet, betaler du 1000,- i depositum.
I tillegg er selve leien for rommet 2000,- for helg og 1000,- for midtuke. Leiebeløpet kan betales sammen med depositumet, eller senest når du henter nøkler på styrekontoret/vaktmesterkontoret.

Ved avbestilling senest 4 uker før leiedato, tilbakebetales hele depositumet. Ved avbestilling senest 14 dager før leiedato, tilbakebetales 50%. Ved senere avbestilling vil depositum kun bli tilbakebetalt dersom fellesrommet blir leid ut til noen andre. 
 

Regler for leie av Fellesrommet/Veslestua:

 • Leietaker (andelseier/fremleietaker) har ALLTID ansvaret for at rommet blir brukt i.h.t husordensreglene.

 • Fellesrommet skal behandles med varsomhet

 • Inngangsdøren skal holdes lukket.

 • Unngå støy utenfor rommet.

 • Det er røykeforbud i alle fellesområder.

  OBS! Det er kun lov til å spille musikk til kl. 21, etter dette skal alt foregå i rolige former.


Etter bruk skal rommet rengjøres på følgende måte:

 • Gulvene skal støvsuges og vaskes

 • Oppvaskmaskinen settes på og tømmes

 • Søppel samles i søppelsekk som fjernes av vaktmester

 • Bord og stoler skal tørkes

 • Toalettene, vask og speil skal rengjøres
   

- Gi beskjed til styret dersom noe blir ødelagt.
- Forlat rommet i den stand du fant det og selv ønsker å finne det.
- Nøkkel leveres på styrerommet første mandag etter utleie. Om alt er OK vil depositum bli tilbakebetalt.


Dersom reglene over ikke overholdes, forbeholder styret seg retten til å nekte fremtidig leie og tilbakehold av depositum.

VESLESTUA

Veslestua ligger i Tvetenveien 261. Dette er et koselig lite lokalet for små sammenkomster. 
Ta gjerne kontakt med styret dersom du lurer på noe mer angående dette.

Fellesrommet199