© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Siste nytt

Til alle beboere i Stubberudlia.

Styret holder fortsatt stengt på styrekontoret. Vi har satt alle oppgaver og møter på vent foreløpig  og har for tiden ikke normal drift. Vi vet ikke når vi åpner igjen , men forholder oss til myndighetenes anbefalinger og råd. Vaktmester har vanlig kontortid hver dag mellom kl:7,30-8,00 og 12,00-13,00. Det henstilles til alle at det bare er en person inne på vaktmesterkontoret av gangen. Vi vil komme med mer info når vi vet mer om år vi kan komme i normal drift igjen.  I mellomtiden oppfordrer vi alle til og holde avstand og holde seg friske i disse urolige tider. Med vennlig hilsen Styret.

Åpningstid styrekontoret

Styret tar regjeringens anbefalinger til rett og holder stengt de neste 4 mandager eller til anbefalingene fra regjeringen endres. Dersom du har behov for å fylle på vaskekortet ditt kan du sende en e-post til vaktmester eller sende en e-post til styret.

 

Informasjon fra OBOS

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.


Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.


Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.


Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

 

Informasjon fra valgkomiteen

Årets valgkomité trenger forslag til nye kandidater til styret. Innstilling til nye styremedlemmer vil bli lagt fram for generalforsamlingen. Kunne du tenkt deg å stille, eller kjenner du til noen du vil anbefale? I januar vil komiteen sende ut informasjon til alle beboere med en oppfordring om å foreslå medlemmer til styret. Se informasjonsskriv her.

Containerdager 2020

Informasjon om dato for utsetting av container finner dere nå under Nyttig informasjon.

OBS OBS OBS

Styret har nå flere ganger observert at noen beboere setter møbler, madrasser og annet skrot i oppganger og mellom etg. i høyblokkene. Dette må det bli en slutt på da det utgjør stor brannfare og styret jobber hele tiden med brannsikring for og ivareta beboeres sikkerhet. Skrot og avfall skal i containere som blir satt ut en gang i mnd. (IKKE EL-AVFALL). Håper beboere tar dette på alvor da konsekvensene, hvis ikke dette blir fulgt, kan bli fatale. Vil også oppfordre alle til og vise forsiktighet ved bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

Ellers vil Styret ønske alle beboere i Stubberudlia et Riktig Godt Nytt år.

Rensing av ventilasjonsanlegget

Styret har engasjert Aktiv Ventilasjonsrens AS til å rense ventilasjonsanleggene i borettslaget.  Arbeidet har planlagt oppstart i uke 2. Aktiv Ventilasjonsrens vil trenger tilgang til den enkelte bolige for å gjøre denne jobben, og de vil henge opp lapp på dørene til den enkelte bolig med informasjon om tidspunkt for rengjøring. På grunn av brannsikkerhet og inneklima er det viktig at ALLE leiligheter er tilgjengelige ved avtalt tidspunkt.

Åpningstider ved styrekontoret i julen 2019

Styrekontoret har siste ordinære åpning før jul den 16. desember. Vi vil ha normal drift fra 6. januar 2020. God jul og et riktig godt nytt år til alle beboere. 

Informasjonsskriv for desember 2019

Her kan du lese siste informasjonsskrivet for 2019.

Styrekontoret stengt mandag 11. november

Grunnet budsjettmøte vil styrekontoret være stengt mandag 11. november. 

Fremtidig arbeid med brannsikring

Som følge av brannen i Tvetenveien 253 har styret i samråd med brannvesen leid inn en brannvernkonsulent til å gjøre en vurdering av høyblokkene. Det ble i rapporten avdekket flere mangler som må utbedres for å sikre våre beboere. Disse utbedringene vil føre til en betydelig kostnad for borettslaget, som gjør at andre planlagte prosjekter må utsettes. Styret mener derimot at beboernes sikkerhet må prioriteres før eventuelle andre oppgraderinger. Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du sende oss en e-post på styret.stubberudlia@gmail.com. 

Områdeløft Trosterud og Haugerud

Som del av Groruddalssatsningen 2017 - 2026 er Trosterud og Haugerud pekt ut som prioriterte områder. Styret har hatt et møte med representanter fra områdeløftet og ønsker å informere dere om viktige informasjonskanaler i forbindelse med det forestående prosjektet. Her kan dere lese mer, eller dere kan følge prosjektets Facebooksider.

Nytt om solcelleanlegget

Som de fleste sikkert har fått med seg så vant Stubberudlia et solcelleanlegg tidligere i år. Dessverre tar godkjenningsprosessen hos Bygg- og anleggsetaten lengre tid enn forventet, så anlegget vil trolig ikke bli montert før våren 2020. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når saken er behandlet hos Bygg- og anlegg.

Sommerstengt (25. juni 2019)

Styrekontoret er nå sommerstengt fram til 19. august. Dersom du har spørsmål i løpet av sommerferien kan du sende en e-post til styret eller kontakte vaktmester. Styret ønsker alle en god sommer.

Norsk brannvern har startet sine runder (15. mai 2019):

Norsk brannvern har sin årlige runde for å undersøke brannsikkerheten i hver enkelt leilighet. Beboere er pliktig til å slippe representantene inn og følge opp pålegg. Informasjon er hengt opp i hver oppgang om dato og tidspunkt. Har dere noen spørsmål, ta kontakt med vaktmesterne våres.

 

Takk for et godt oppmøte på generalforsamlingen!

I år møtte 54 andelseiere (+ 6 fullmakt) på årets generalforsamling. Protokoll fra generalforsamling kommer ut når den er ferdigstilt. 

 

GRATULERER, STUBBERUDLIA!
OBOS har valgt ut borettslaget som den heldige vinneren av et solcelleanlegg på 50kvm, som kan produsere opp til 7000kWh i året! Det er en glede for styret å dele nyhetene med resten av borettslaget, og vi håper at dette vil komme oss alle til gode.

Ny minuttpris ved ladeanlegget

Enkelte har klaget veldig på prisen på lading ved borettslaget vårt, imidlertid må vi presisere at styret er bundet av vedtekter fra generalforsamlingen. Det er slik at ladeanlegget skal betales av brukerne selv, ikke av alle i borettslaget. Dette var en forutsetning for igangsetting av prosjektet. I tillegg har strømprisene vært usedvanlige høye og en god del av "minuttavgiften" har gått til å dekke strømkostnadene. Dette fremkommer ikke godt nok frem på fakturaen, dessverre. I mars vil minuttavgiften senkes til 8 øre (eksl. mva) per min. fra dagens 20 øre. Om våren er det dermed rimeligere å lade enn om vinteren, men når strømprisene økes vil også avgiften måtte økes tilsvarende.
 

REFERAT FRA BEBOERMØTE FINNER DU HER
 

Ladestasjonene for el- og hybridbiler er klare til bruk (mer info finner du HER). Bestilling av ladebrikke gjøres via Energiplan https://energiplan.com/ladebrikkebestilling-2019/

 

Styret har fått ny epostadresse styret.stubberudlia@gmail.com, vennligst benytt overstående mailadresse.

Minner om at styret kan kontaktes på mobilnummer: 481 75 145. Send gjerne en kort SMS, om hva det gjelder, dersom dere ikke får kontakt.

OBS! Ved ønske om å leie p-plass via styret, må beboer forvente en ventetid på minst to år. Ventelisten er per dags dato veldig lang. 

 

 

Styret ønsker å holde beboere informert om de siste utviklingene i borettslaget. Ofte vil styrets arbeid virke usynlig og fjernt for mange av våre beboere. Gjennom informasjonsskrivet gir vi innblikk i vårt arbeid og oppdatert informasjon til våre beboere. Dersom beboere også har viktige nyheter eller saker som angår fellesskapet, har de en mulighet til å kontakte styret og få dette inn i framtidige info.skriv.
 


*Informasjonsskrivet produseres ved behov.

Tidligere informasjonsskriv utgitt i borettslaget:

Januar 2020

Desember 2019
September 2019

April 2019

Februar 2019

Januar 2019

Desember 2018

November 2018

Oktober 2018

Juni 2018
Mai 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
Juli 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
Juni 2016