© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Styret

Styret i Stubberudlia borettslaget består av fem styrerepresentanter og to vararepresentanter.
Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling. 
Styrets vedtekter kan du finne HER.


Styrets sammensetning per 2019/20 - for kontaktinformasjon trykk HER

Leder                                Terje Gundersen
Nestleder                         Efrem Mesfun                
Sekretær                          Dag Aalvik              
Styremedlem                   Margrete Spildrejordet
Styremedlem                   Zahangir Alam                
1. varamedlem                Jeanette Mikkelsen
2. varamedlem                Osama Rida Abahri                  

Våre viktigste oppgaver:

  • godkjenning av fakturaer til betaling

  • styre borettslagets økonomi og vedta budsjett; foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader

  • fatte beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftkostnader

  • godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om bruksoverlating (søknad om bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS)

  • håndheve borettslagets husordensregler, herunder behandle klagesaker og treffe beslutninger om advarsler og salgspålegg/fravikelse


Følgende henvendelser rettes direkte til OBOS: 

  • forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo)

  • spørsmål om felleskostnader, purringer, fravikelser m.v

  • salg av boligen

 

OBOS avdeling Tveita kan nås på telefon 22 98 14 20 eller se deres hjemmeside.

Styret avholder styremøter én gang per mnd, hvor løpende og innkomne saker tas opp. Vi fører protokoll over saksbehandling og beslutninger.

 

Informasjon om styrekontoret:
Styret har kontortid på styrekontoret, Tvetenveien 243, hver mandag fra kl. 18.00 - 19.00.  

 

Mobilnummer: 481 75 145

 

 

Du kan komme til styrekontoret med alle typer henvendelser. Her foregår dessuten salg/påfylling av vaskekort (dette kan også gjøres på vaktmesterkontoret), kjøp og henting av ladebrikker til elbil-ladeplassene, salg av garasjeåpnere, samt utleie av fellesrommene. Betaling skjer KUN med kort (bankaxept/visa) med unntak av depositum for fellesrom som kan betales kontant. 

Utenom styrekontorets åpningstider kan du levere skriftlige henvendelser i vår postkasse (i døren utenfor styrerommet) eller sende mail til: styret.stubberudlia@gmail.com