© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Styrets sammensetning

Styreleder

Terje Gundersen

tegunde2@gmail.com

Nestleder

Efrem Mesfun

efrem.mesfun@gmail.com

Sekretær

Dag Aalvik

dag.aalvik@gmail.com

Styremedlem

Margrete Spildrejordet

margrete_s@hotmail.com

Styremedlem

Zahangir Alam

zahang1@gmail.com

Please reload