© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Trafikkutvalget

Trafikkutvalget ledes i dag av Efrem Mesfun.

Trafikkutvalget holder kontroll på parkeringsbestemmelser, har kontakt med parkeringsselskapet og svarer på spørsmål.  De rekvirerer også borttauing av feilparkerte biler. Trafikkutvalget kan også være behjelpelige med leie av parkeringsplasser. 


Borettslaget har noen parkeringsplasser/garasjeplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med trafikkutvalget eller styret. Per dags dato (28.12.2018) er det lang ventetid på parkeringsplasser i regi av borettslaget - opp til to år.  

Alle 3-roms-leilighetene har egen P-plass, og enkelte 2-roms-leiligheter. Det er 40 handikap-leiligheter i borettslaget og alle har egen p-plass.

Spørsmål til trafikkutvalget kan rettes til styerkontoret i kontortiden, mandag kl. 18.00 - 19.00. Utenfor kontortiden kan du legge en henvendelse i postkassen utenfor styrerommet, eller du kan bruke kontaktskjemaet her på hjemmesiden. 

Dersom man trenger øyeblikkelig hjelp, ved for eksempel borttauing av biler som sperrer egen parkeringsplass, er det også mulig å kontakte Efrem: 95 02 17 38.