© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Vaktmestertjenester

Vi har i dag to flotte vaktmestere som ivaretar den daglige driften og det løpende vedlikeholdet i borettslaget. Bjørn Gunnestad og Christoffer Åsvatne er fast ansatt i 100% stilling, og har arbeidstid kl. 07.30 - 15.30. 

 

Vaktmesterkontoret har adresse Tveteveien 249, og er åpent alle hverdager mellom kl. 07.30 - 08.00 og 12.00 - 13.00. Bjørn og Christoffer kan også kontaktes på følgende måter:

Telefon til vaktmesterkontoret: 22 30 62 32
E-post: vaktmester.stubberud@getmail.no 

Vaktmester: Bjørn Gunnestad, mob.: 913 46 565

Vaktmester: Christoffer Åsvatne, mob.: 902 75 722


Det oppfordres til ikke å kontakte vaktmesteren utenom arbeidstiden.