© 2018 by Styret                                                                                                                                          Org.nr 850 373 612

Valgkomiteen


Hvert år skal du som bor her være med å velge et nytt styre i Stubberudlia borettslag på generalforsamling.

Vi som sitter i valgkomiteen skal gjøre en jobb på forhånd, og arbeider for at styret og utvalgene skal bestå av engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en god jobb for borettslaget! Vi snakker med aktuelle folk og foreslår hvem som skal være med i neste styre. For å gjøre dette trenger vi DIN hjelp!


Styret leder den daglige driften av borettslaget, alt fra daglig vedlikehold, store prosjekter eller å ordne opp i brudd på husordensreglene. Det er utfordrende, men lærerikt og spennende å sitte i styret. Du får også honorar for jobben du gjør!

Det er en stor fordel at styret består av folk med forskjellige typer kompetanse og erfaringer. Hvis du er god på økonomi, IT, kommunikasjon, bygg og anlegg, jus, styre- og organisasjonsarbeid eller andre ting du tror styret kan ha bruk for, så vil vi veldig gjerne kunne bruke din kompetanse.

Vi har også bruk for folk som generelt er lærevillige og interessert i å utvikle borettslaget.

Personlige egenskaper er en viktig kompetanse i seg selv!
 

Kontakt oss for å gi forslag til kandidater (alle kan foreslås), eller hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også legge en konvolutt merket «Valgkomiteen, Stubberudlia borettslag» i postkassen utenfor styrerommet eller vaktmesterkontoret (husk å ta med din kontaktinfo også). 

 

Valgkomiteen i borettslaget søker nye medlemmer til å sitte i komiteen/styret. Meld ønske om deltakelse til valgkomiteen eller Styret.


Valgkomiteens medlemmer:

Karin Bojer-Letrud

Camilla Løkken

Kontaktes per mail: valgstubberudlia@gmail.com

 

Bli med og engasjer deg – det nytter!